2010-12-30

En brahmin vill att korna ska äta mycket vitlökEn dikt av Sujata Bhatt:

En brahmin vill att korna ska äta mycket vitlök
Så att han kan dricka
den vitlöksstinna mjölken.

Bara på det viset
får han lov att äta vitlök.

I tre dagar och tre nätter
väntar han, låter vitlöken sippra ut i
kossorna, han väntar på den rätta stunden.

En brahmin vill att korna
ska äta mycket vitlök
så han betraktar dem och sjunger bhajans
för att förvissa sig om det.

Han vill kliva ut
ur sitt brahminskap och vandra
ko-lik genom det vår-disiga-purpurröda dammet,
ko-dammet.

Men några klunkar mjölk
får honom att sansa sig.

Svensk översättning Birgitta Wallin. Ur antologin Innan Ganges flyter in i natten (Bokförlaget Tranan/Indiska biblioteket).

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online