2011-11-16

Kenan Malik's essay on the legacy of The Satanic Verses and how the fatwa was internalised

Författaren Kenan Malik har skrivit en intressant essä om Rushdieaffären, dvs allt som hände efter att Salman Rushdie 1988 kom ut med Satansverserna och Irans ledare kort därefter dömde författaren till döden för att skrivit en bok som de ansåg stod i opposition till islam:
Kenan Malik's essay on the legacy of The Satanic Verses and how the fatwa was internalised

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online