2008-06-09

USA lockar många indier (trots allt)

USA är fortfarande det land som flest indier väljer att flytta till för studier. Och populariteten växer. De senaste sju månaderna har 38 274 indier begett sig till amerikanska universitet - en ökning med 38 procent jämfört med samma period 2007, skriver Times of India idag. Många av studentemigranterna kommer från Sydindien i allmänhet och Madras (Chennai) i synnerhet.

Detta låter som ett starkt motargument till mitt påstående tidigare på denna sajt att USA inte längre skimrar lika lockande i unga indiers ögon.

Men sanningen är att antalet studenter på indiska universitet ökar ännu snabbare. Indien har cirka 300 universitet, 13 000 colleges, närmare 9 miljoner akademiska studenter, enligt Confederation of Indian Universities.

Det totala antalet studenter växer: fler åker till USA, fler stannar.

Ökningen av studenter som beger sig till USA kan förklaras med att en växande medelklass helt enkelt idag i större utsträckning har råd att studera i USA.

Indierna är numera den största utländska gruppen studenter på amerikanska universitet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Studenter ar knappast den enda grupp av indier som aker till USA. Att det blir fler studenter sager val valdigt lite om huruvida USA skimrar eller inte, att det blir fler studenter ar eftersom ekonomiskt svagare grupper idag har rad att studera i Indien. Nar det val komer till ritan vill de flesta indierna lasa BSc i USA savida de inte kommer in pa IIT, nar det galler MSc och PhD sa ar det USA som galler.

Anonym sa...

vad jag letade efter, tack

Leta i Indien Online