2008-08-26

Indien och Kina återtar historisk stark roll


Om 50 år är Indien och Kina världens två ledande ekonomiska och politiska stormakter.

Den gamla ordningen är därmed återställd skulle man kunna säga.

I början av 1700-talet stod Indiens mogulrike och Kinas qingdynasti för ungefär en fjärdel var av världsekonomin - tillsammans utgjorde de alltså hälften av omsättningen av handel, hantverk och all annan ekonomisk aktivitetet på jordklotet.

Mer exakt: år 1700 var Indiens andel av världsekonomin 24,4 procent, medan hela Europas bara var 23,3 procent.

Går man ännu längre tillbaka var Indiens dominans ännu större. Första århundradet efter Kristus var Indien världens största ekonomi med 32,9 procent av världens BNP.

1 000 år senare hade dominansen minskat något, men stod sig hyfsat med 28,9 procent av jordklotets samlade ekonomi.

1950 hade denna världsdominans raderats ut och Kina och Indien stod bara för fem procent var av världens samlade BNP. Bottennoteringen för Indien var 1973, då Indiens andel bara var 3,1 procent.

Nu är de båda länderna på väg att återta sina världsledande roller.

Nej, det är inte vidlyftigt skryt och fromma förhoppningar från Indiens och Kinas regeringar, utan slutsatsen i en ny rapport från Deutche Bank.

Slutsatserna, som den tyska banken publicerade på tisdagen, kommer från The World Economy: A Millennial Perspective av ekonomhistorikern Angus Maddison. Läs mer om boken här.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online