2009-09-20

Indien + Kina = vinnande Dohakoalition


Indien och Kina kommer förhoppningsvis att göra gemensam sak i förhandlingarna om ett globalt frihandelsavtal inom Världshandelsorganisationen WTO.

Det handlar om att försvara sin egna och ytterligare 100 utvecklingsländers intressen gentemot EU, USA och Japan.

Alltså: Syd mot nord, öst mot väst.

Indiska förhandlingsdelegationen i Gènéve har haft flera möten med Kinas delegation - trots tjafs mellan länderna om gränsdragningen i Himalaya. Varför, jo för att stärka alliansen av utvecklingsländer gentemot mäktiga EU-USA.

– Kina är en viktig kugge och kan ensamt skapa maktbalans. Indien måste alliera sig med dem (kineserna), säger en högt uppsatt förhandlare i den indiska delegationen till Hindustan Times.

I den så kallade Doharundan har Indien hittills spelat högt och tagit täten när det gäller att säga nej till förslag från USA och resten av västvärlden som man tror skulle missgynna Indien, medan Kina däremot legat lågt.

För Indien (och andra utvecklingsländer) handlar det om att få skydda sina marknader från total öppenhet och inflöde av varor från väst. För väst handlar om att försöka få tillgång till större delar av den indiska marknaden (och andra utvecklingsländers marknader).

Båda nord och syd vill skydda sina marknader och exportera mer till den andra. En maktbalans som med hjälp av Kina för första gången kan tippa över till utvecklingsländernas fördel – och få ett slut på den utdragna sega Doharundan.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online