2010-04-01

Rätt till utbildning


Idag är en historisk dag när det gäller det indiska utbildningssystemet.

Från och med idag måste alla barn mellan 6 och 14 år erbjudas fri skolgång.

Rätten till utbildning blev ett tillägg till grundlagen redan 2002, men först idag börjar alltså lagen - som gör att grundlagens mening blir tvingande – att gälla.

Läs mer i Times of India.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online