2010-05-06

Indien vill minska tigerturismen


De indiska myndigheterna gick förra veckan ut med en begränsning av turismen i tigerreservaten. På vissa håll ska tigerturismen stoppas helt. En åtgärd för att bevara de hotade arterna.

Minskningen av tigrarna det senaste seklet är dramatiskt. I början av 1900-talet beräknar man att runt 40 000 tigrar levde i Indien.

Hundra år senare, år 2002, var siffran nere på 3 642 tigrar.

Idag är siffrorna på hur många tigrar som lever i Indien omtvistat, år 2008 nämnde vissa en siffra på runt 1 400, andra pratade om bara 800 tigrar.

Rajesh Gopal, chef för India’s National Tiger Conservation Authority, säger till brittiska tidningen The Times att reservaten i första hand är till för att bevara djurarter och i andra hand för turister.

Han menar också att turismen är negativ för djuren eftersom turister förstör gräsmarker med sina fordon där tigrarna brukar jaga, och skrämmer även iväg tigrarnas bytesdjur.

Detta har lett till en het debatt om turism kring vilda djur, eftersom turismen också har fördelar. Både ekonomiskt för landet och för djuren eftersom deras situation både uppmärksammas och skyddas. Problemet uppstår när turismen inte är reglerad.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online