2011-02-08

Har ni läst Times of India idag?


Har ni läst Times of India idag? Inte! Då ska ni få ett axplock.

Annons:
Rubrik: "Vädjan om identifikation"

En svartvit bild föreställer ansiktet på en död man med slutna ögon och halvöppen mun. Texten lyder: "Allmänheten informeras härmed om att en man – ålder 50, ljus hy, smal, iförd endast kalsonger, födelsemärke i nacken, tiggar-typ – upphittats medvetslös på gatan under Raj Nagar-bron [i New Delhi] och förts till Safdarjung-sjukhuset, där han dog 8 augusti 2010. Om någon vet vem han är, kontakta sjukhuset!”

Notis:
Rubrik: ”Skuldtyngd bonde tog livet av sig tillsammans med sin 12-åriga son”

Av texten framgår att de tillsammans hoppat ner i en brunn och där drunknat. Bonden hade sex tunnland mark och en skuld på 40 000 rupier på ett lån från en kooperativ förening. Misslyckad skörd på grund av det för säsongen ovanligt kraftiga regnandet tillsammans med skuldbördan fick bonden att ta sitt liv, slår notisen fast. Hittills, summerar tidningen, har fyra bönder tagit sitt liv i Vidarbha sedan 5 februari.

Notis:
Rubrik: ”Högsta domstolen tar ställning till Delhi-domstolens legalisering av gay-sex”

I texten står det att Indiens högsta domstol (Supreme Court) 19 april ska pröva om beslutet i en domstol i Delhi (Delhi High Court) från 2 juli 2009 att legalisera sexuella aktiviteter mellan människor av samma kön ska gälla i hela Indien. En petition om att legaliseringen INTE ska gälla personal inom armén, flygvapnet och marinen har dock avslagits av högsta domstolen. Petitionen, inlämnad av Suresh Kumar Koushal (tidningen förklarar inte vem det är), krävde undantag eftersom soldaterna är posterade på avlägsna platser (underförstått kan börja tafsa på varandra om det nu blir lagligt). Men, som sagt, domstolen lyssnade inte på det örat och vill inte ha några undantag från legaliseringen av gay-sex.

Sedan står det en massa annat också, bland annat om att tillväxten i ekonomin i år blir högre än vad man tidigare trodde och att framför allt jordbruksekonomin, och särskilt bomullsodlingen, växer snabbt. Men det får ni läsa själva om på Times of Indias sajt på nätet.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online