2012-12-22

Lyssna på Konflikt om korruptionen


Lyssna på dagens Konflikt som bland annat handlar om arbetet med att ge alla indier personnummer, om vardagskorruptionen och om anti-korruptionsrörelsens eget parti, Aam admi (vanligt folk).


Inga kommentarer:

Leta i Indien Online