2007-02-08

Glada siffror och stora förhoppningar


Tillväxten i den indiska ekonomin förväntas i år bli 9,2 procent, Bombaybörsen stängde igår på sin högsta nivå någonsin och igår kom en internationell undersökning som visar att de indiska löntagarnas lönerna ökar snabbast i hela världen.

Samtidigt konstaterar premiärminister Manmohan Singh att skatteintäkterna, på grund av den växande ekonomin, ökar mer än vad man förväntat sig. Staten har alltså mer pengar att sätta sprätt på. Nu finns det en stor förhoppning: satsa skattepengarna på utbildning och vård.

Trots lysande universitet och högskolor är Indiens stora fula skamfläck de urusla statliga grundskolorna och den statliga primärvården, som de fattiga är hänvisade till. Medelklassen bryr sig inte, de har råd att köpa bra privata alternativ – och gör det i större utsträckning än i något annat land i världen.

Antalet dagstidningsläsare ökar kraftigt. Upplagorna för de indiska tidningarna steg mellan 2001 och 2005 med 33 procent, samtidigt som antalet dagstidningar ökade från 1 493 till 1 834. Det startades alltså 341 nya dagstidningar under perioden. 20 procent av världens alla dagstidningar finns nu i Indien.

Jämfört med i de utvecklade länderna är det en liten del av befolkningen som läser en dagstidning, men ökningen är ett positivt tecken: tillväxten förklaras av de flesta med stigande läs- och skrivkunnighet.

I väst tar internet och teve läsare från dagstidningarna. I Indien ökar all mediekonsumtion.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online