2007-03-28

Jämfotahopp över industrialiseringen


Asiatiska utvecklingsbanken är skeptisk till Indiens hat trick att gå direkt från ålderdomligt jordbruk till modern IT-industri.

Men den kommunistiska delstatsregeringen i Kerala med finansminister Thomas Isaac som ivrig påskyndare tror att det är fullt möjligt att göra ett historiskt jämfotahopp över industrialiseringsfasen och gå från risodling till datorer.

Högteknologiföretagen gynnas dessutom av den nya öppna ekonomin. Man kan säga att globaliseringen till och med är en förutsättning för deras framgång.

– Vi satsar på högteknologisk infrastruktur så att IT-företagen kan ta tillvara globaliseringens möjligheter, säger Thomas Isaac.

– Jag tror på en hållbar utveckling för såväl jordbruket som IT-sektorn.

– Men allt handlar om produktivitet, säger Thomas Isaac snabbt. Vi kan inte hålla oss kvar vid gamla. Vi måste effektivisera. Annars går vi under i den globala konkurrensen.

2 kommentarer:

francophobe sa...

Det ska väl vara Kerala till det, det är just den där effektiviseringen som brukar kallas för industrialisering. t.ex industrialisering av jordbruket.

Per J Andersson sa...

Det är väl hårklyverier. Vad han menar är förstås att hoppa över den fas i historien där tillverkningsindustri dominerar, att gå direkt från jordbruk till service, tjänster och mjukvara alltså.

Leta i Indien Online