2007-11-21

Katastrofen i Bangladesh

Meddelande från Parul Sharma, jurist med inriktning på medborgarrättsfrågor:

Vänner,

Min vän och kollega Farid i Bangladesh skrev till mig häromdagen för att beskriva den enorma katastrofen som drabbat Bangladesh.

Farids organisation har tagit på sig att hjälpa 5000 barn- och behöver snabbt pengar för att göra detta.

Jag känner honom sen ett par år tillbaka och hyser stor tillit till hans arbete. Ni kan se mer om honom och hans organisation på www.phreb.org.

Jag har lovat att inom två veckor skicka minst 100 000 BDT (ca 10 000 SEK) till hans organisation- dessa pengar kommer i vanlig ordning att öronmärkas och användas enbart för att hjälpa dessa barn att fortsätta sina liv. Farid har också lovat att skriva och berätta med jämna mellanrum hur det har gått.

Med detta email ber jag er att stötta Farid i hans arbete- och också sprida emailet till så många intressenter som möjligt- jag har inte så stora kontakter i Bangladeshi communityn här i Sverige och ber därför er som har att sprida budskapet om insamlingen- jag har två veckor på mig.

Hjälp oss hjälpa: NORDEA Bank: 3480 5634235- skriv "BL" på inbetalningen., och deadline för detta är 15 December. Kom ihåg att varje droppe - varje liten insats kan förändra ett helt liv.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online