2007-12-14

Fler flickor föds

Ändligen goda nyheter när det gäller Indiens kvinnounderskott. Trenden har vänt.

I delstaten Haryana - som tillsammans med Punjab har störst kvinnounderskott - visar färsk statistik från Civil Registration System att antalet kvinnor per 1 000 män på sex år stigit från rekordlåga 819 (år 2001) till fortfarande låga, men ändå något högre 862 (i år).

Den positiva utvecklingen anses bero på att såväl myndigheterna som frivilligornasationer under perioden propagerat starkt mot abortering av flickfoster.

Andra åtgärder har varit att lansera utbildnings- och jobbprogram för flickor för att på så sätt höja deras socioekonomiska status, liksom ökad statsning på hälso- och sjukvård specifikt riktad till kvinnor.

Myndigheterna i Haryana - under ledning av den kvinnliga hälsoministern Kartar Devi – har under de senaste sex åren slagit ner på de privata kliniker som i strid mot lagen erbjuder ultraljudsundersökning av gravida i syfte att könsbestämma fostret.

100 ultaljudsapparater som används på detta illegala sätt har fått stängas på myndigheternas order.

Indien har ju som bekant färra kvinnor än män (istället för det omvända förhållandet som räknas som normalt) – en effekt av att indiska flickor ofta inte får lika bra omvårdnad som pojkar och av att en del föräldrar aborterar flickfoster, eftersom man inte råd med den ekonomiska börda en flicka i familjen innebär (1. hon tros inte sedemera kunna få ett lika inkomstbringande jobb som en pojke och 2. hon ska betalas för när hon gifts bort = hemgift).

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online