2007-12-19

Sämre miljö, men större biologisk mångfald

Om man åker 20 mil landsväg i Sverige och sedan lika långt i Indien verkar det uppenbart: Sverige har en natur i balans, medan Indiens natur är en katastrof. Från ett svenskt bussfönster stör knappast något bilden av symmetrisk granskog och ett lika konsekvent, enhetligt jordbrukslandskap. Från ett indiskt bussfönster skymtar högar av ruttnande sopor, kvarlämnat byggbråte, diken fyllda av papp och fladdriga plastkassar.

Men det är bara det yttre skenet. När det gäller tillståndet för djur och natur finns det tecken på att förhållandena är omvända.

Ett svenskt landskap må se prydlig ut, men den biologiska mångfalden är stympad av ett intensivt skogsbruk och jordbruk. Ett indiskt landskap må se hemskt ut men bjuder på ofantligt större biologisk mångfald.

Kungsfiskare pilar fram över avloppssvart vatten, blixtrar i blått och starka färger tillsammans med telefonledningarnas blåkråkor och biätare. Vid vägkanterna surrar och spritter det av insekter, paddor och grodor, av frankoliner och majnastarar.

Brunglador, väldiga rovfåglar, flyger i vida cirklar över storstäderna och spanar efter kadaver. Storkar och bomullsvita kohägrar och ägretter patrullerar risfälten. Apor, flygande hundar och mungos finns ogenerat i bebyggda områden.

Från det svenska bussfönstret syns i bästa fall något rådjur eller någon kråka.
En förklaring till mångfalden är att det indiska landskapet i Indien som ser så skräpigt ut från bussfönstret inte är lika välordnad, tuktat och inrättat efter mänskliga önskemål som i Sverige.

Galleriskogar, vattenpölar, oborstad ogräsmark och sanka surdrag tillåts leva sina egna liv, vilket ger djuren andrum.

Läget kan beskrivas som tämligen just, än så länge. I Indien finns tolv procent av jordklotets fågelfauna och lika stor andel av världens växter. Landet har 95 nationalparker och 500 viltreservat. Totalt 4,75 procent av ytan är skyddad mark, medan 20 procent består av skog.


Men den biologiska mångfalden är hotad av människans framfart. Befolkningen växer liksom trycket på mark och vatten. Våtmarker dikas. Skogar avverkas.

Tack till Mikael Persson för fakta.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online