2008-05-06

Därför blir indier tjocka


Nyheter som går ut på att det finns genetiska förklaringar till varför vi blir feta duggar tätt. Nu kommer också en förklaring till indiers tidigare förmodade predestinering att bli tjocka.

En forskargrupp från Imperial College i London har kommit fram till att indier har en sekvens gener som inte bara innebär förhöjd risk för diabetes typ 2, utan också fetma.

I genomsnitt 50 procent av av alla jordens befolkning har dessa "fetmagener", men i Indien är siffran snarare runt 70 procent.

Forskarna tror att indierna, som utgör 25 procent av jordens befolkning, på grund av en växande medelklass - och denna gensekvens - år 2020 kommer att stå för 40 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar.

Var beredd på innovationen chai garam low fat zero sugar.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online