2008-07-10

Indien låter IAEA ta del av kärnkraftssäkerhet

Indien har delgivit atomenergiorganet IAEA sina säkerhetsföreskrifter för kärnkraftsprogrammet. Utlämnadet av informationen är en del av ett avtal mellan Indien och USA.

Indien ska enligt avtalet få ta del av amerikansk teknik för kärnkraft.

Indiens kommunistparti och andra vänsterpartier i koalitionen med kongresspartiet protesterar mot avtalet, eftersom man anser att Indien därmed ger upp sin suveränitet och ger USA för stort inflytande över indisk politik.

Indiens regering står inför ett svårt vägval: för att få mer energi och slippa bygga så många fler kolkraftverk (som Kina) anser man sig tvingade att sluta ett avtal om kärnkraften med USA. I och med avtalet ger man USA ett trumf på hand som Washington kan använda gentemot New Delhi i olika förhandlingssituationer.

Frågan är hur väljarna reagerar på avtalet med USA - det visar sig i parlamentsvalet våren 2009.

Alternativet, att kongresspartiet förlorar, innebär förmodligen att hindunationalistiska BJP återtar regeringsmakten, vilket vore en trist utveckling.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online