2008-11-05

Indien förebild för mångfald – trots allt


Trots en stundtals förskräckande nutidshistoria med progromer mot minoriteter och våld mellan olika grupper kan Indien bli en förebild i världen för hur man ska handskas med religiös och kulturell mångfald. Det säger Jorge Sampaio, chef för FN:s Allians för Civilisationer och före detta president i Portugal, enligt dagens Hindustan Times.

Han syftar på det faktum att den indiska nationella identiteten inte bygger på en religion, ett språk, en etnisk grupp, utan är sammansatt och mångfärgad.

Kanske just på grund av religiösa motsättningar har de mest ansvarskännande indiska politikerna blivit mästare på att hantera olikheter. Deras strategier och policys kan vara något att lära ut till ledare för andra länder som ser minoriteter som problem som måste lösas.

I få andra länder kan marxister, kristna, muslimer, hinduer, parser, liberaler etc - som dessutom pratar olika språk och kommer från olika etniska bakgrunder – samverka utan att landet bryts itu.

Det är gott om oroande undantag: muslimsk och hinduisk fundamentalism, regional chauvinism och en våldsam maoistisk gerilla.

Men helhetsbilden är en tro på att man kan hålla ihop, att man tjänar på att hålla ihop och att det faktum att man håller ihop är en del av "det indiska". Utan mångfalden, inget Indien. Vad Indien än är så är det inte ett "hinduiskt Pakistan", alltså inte en enhetsstat med ett officiellt språk och en påbjuden religion.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online