2008-11-24

Renässans för steriliseringar


Sen Indira Gandhis undantagstillstånd 1975-77 har alla kampanjer för och politiska uttalanden om sterliseringar av män setts med skepsis i Indien.

Förklaringen är att det gick överstyr den gången. 30 procent av alla indiska gifta män steriliserade sig, men nitiska statstjänstemän tvingade en del av dessa män att göra ingreppet, allt för att tjänstemännen skulle uppnå de politiska målen.

Sterilisering blev därmed synonymt med maktmissbruk och inskränkningar i demokratin.

Då sågs också den snabba befolkningsökningen i enlighet med Thomas Robert Malthus gamla teorier som en förklaring till fattigdom. Idag, när tillväxten är stark, pratar få om Indiens överbefolkning; den stora unga befolkningen har mer börjat ses som en resurs än som en belastning.

Dessuom har födelsetalen sjunkit tack vare urbanisering, växande medelklass, mer utbildning och kampanjer för preventivmedel.

2004 hade andelen gifta män som steriliserat sig sjunkit till rekordlåga 0,9 procent.

Men nu är manlig sterilisering på gång igen i Indien. Mellan 2006-2007 och 2007-2008 ökade antalet manliga setriliseringar i Indien med 118 procent, enligt data insamlade av statliga planeringskommissionen, skriver Hindustan Times idag.

Skepsisen mot sterilisering har tonat bort, tror experter. Nya bidrag till dem som väljer att genomföra ingreppet har förstås hjälpt till. Idag kan män få 1 100 rupier och kvinnor 600 rupier om de väljer att sterilisera sig.

Idag tillhör Indien skaran länder där mer än 60 procent av befolkningen är under 30 år. 2025 spås denna demografiska profil ha ändrats och blivit mera lik den tidig-industrialiserade världens, enligt en ny rapport från amerikanska underrättelsetjänsten (Global Trends 2025).

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online