2010-03-16

Fler turister, men krångligare visumregler


Allt fler utländska turister besöker Indien. I december kom 21 procent fler turister än samma månad året innan.

De positiva siffrorna presenterades av turistministern Kumari Selja, som tror att turismen nu kommer att öka ytterligare tack vare de nya enklare visumreglerna som innebär att turister från fem länder slipper ansöka om visum i förväg.

Den förenklade visumproceduren, som innebär att man får visumet på flygplatsen sedan man landat i Indien, gäller bara medborgare från Finland, Luxembourg, Japan, Nya Zeeland och Singapore - och alltså inte från Sverige och övriga Norden.

De utländska turisterna blev dramatiskt färre i början av det nya millenniet, men har nu ökat i antal i flera år.

Samtidigt har Indien försvårat visumreglerna för turister som vill resa till Indien, göra ett besök i ett grannland, till exempel Nepal eller Sri Lanka, och sedan återvända till Indien.

Tidigare var detta inget problem, bara man hade ansökt om att få resa in i Indien två eller flera gånger under den period som turistvisumet gällde.

Men med motivet att sätta stopp på internationell terrorism har nu möjligheten att resa in och ut ur Indien gjorts krångligare. Turisterna måste nu fylla i en extra blankett när de söker visum och en vid imigrationsdisken på flygplatsen. Risken finns också att man nekas inträde och tvingas resa tillbaka till den flygplats man kommer ifrån.

- Vi kommer att ta upp den här frågan med utrikesministeriet. Ja, (de nya reglerna) har skapat problem, säger ministern, enligt The Hindu.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online