2011-01-18

Striden om flodvattnet


Vatten är det mest grundläggande mänskliga behovet. Inte så konstigt att frågan om tillgången till vatten vållar politisk strid.

Den 130 mil långa floden Narmada rinner till i bergen i Madhya Pradesh och flyter ner på slätten i Gujarat och ut i Arabiska havet. Vattnets livgivande funktion har helig status som förlösare från samsara, återfödandets kretslopp. Enligt hinduisk mytologi är Narmada månens dotter och vid flodens källa finns ett tempel dit pilgrimer vallfärdar.

Sedan 1987 pågår ett gigantiskt projekt att bygga 30 stora, 135 mellanstora och 3|000 små dammar i floden. Projektet ska ge elektricitet till en nation som skriker efter energi och vatten till de förtorkade fälten i Gujarat. Nyttan kan tyckas vara så stor att den är invändningsfri. Framför allt kommer miljoner fattiga småbönder och lantarbetare i Gujarat att gynnas.

Men utbyggnaden av Narmada har lett till det självständiga Indiens mest omfattade miljöprotester. Narmada Bachao Andolans (Rädda Narmada-rörelsen), som fått draghjälp av den internationellt kända författaren Arundhati Roy, protesterar framför allt mot de omfattande folkomflyttningarna som krävs i Madhya Pradesh för att ge plats för dammar och bevattningskanaler.

I söder pågår ända sedan 1800-talet en annan kamp om vattnet. Den 77 mil långa floden Kaveri har sin källa i Västra Ghats i Karnataka, störtar ut för Shivasamudramfallen, Indiens näst högsta, rinner ner på slätten i Tamil Nadu och ut i Bengaliska viken. Kaveris helighet har sitt mytologiska ursprung i föreställningen att floden är en uppenbarelse av Vishnumaya (som ibland kallas Lopamudra), dotter till skapelseguden Brahma.

Kaveri är sedan länge uppdämd i Karnataka och ger el till den energislukande storstaden Bangalore, hem för Indiens IT-under. Samtidigt är granndelstaten Tamil Nadu extremt beroende av flodens vatten för vattenförsörjning och jordbruk. Karnatakas makt att öppna och stänga vattenluckorna har lett till våldsamma protester i Tamil Nadu, protester som i sin tur eldat på anti-tamilska stämningar i Karnataka.

Sedan 1990 finns en särskild federal vattendomstol som ska reglera dispyten, men båda sidorna anklagar regeringen i New Delhi för att gynna den andra parten i kampen om det livsnödvändiga vattnet.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online