2012-01-19

Reportageresan – så jobbar du journalistiskt utomlands


Jobbar du redan på en tidskrift, men vill lära dig mer om att jobba som journalist i utlandet, om hur man planerar och genomför reportageresan - anmäl dig då till Sveriges Tidskrifters seminarium tisdag 20 mars 2012 kl 9-16 med mig som föreläsare.

Lite av innehållet:

Planering och research
Spanien – och sedan då? Hitta personer att intervjua och platser att besöka i andra länder. Jobba med informatörer, fixare, tolk och personer som fungerar som spindeln i nätet. Göra research på internet, i biblioteket och med hjälp av vänner och kollegor – och deras vänner och kollegor.

Så skriver man reportage i utlandet
Väva samman intervjuer, egna reflektioner och fakta till en levande text med miljöbeskrivningar och gestaltning av människor? Skriva en text som har en idé som löper som en röd tråd från början till slut? Komposition av reportaget. Måste man börja med dag ett, när flygplanet just landat? Eller är det tillåtet att kasta om kronologin? Hur komponerar man som i en cirkel?

De fem sinnena
När man beskriver en annorlunda miljö är det viktigare än någonsin att levandegöra och öka närvarokänslan. Då måste man använda sig av flera av sina sinnen. Därför är det relevant också med ljud, dofter och smaker i den journalistiska texten.

Hur personlig får man vara?
Vem berättar (ett personligt jag, ett diffust vi, ett strikt Tidningen X eller en allvetande osynlig berättare)? Även den rutinerade reportern gör misstag och hamnar i fallgropar.

Så undviker man nationella och etniska klichéer

Visa indiska män, lata sydeuropéer, skräniga amerikaner och effektiva tyskar. Alla vägar bär till Rom och regnet står som spön i backen i London. I utrikesreportage letar sig ofta klyschor, klichéer, fördomar och färdiga formuleringar in i texterna. Så undviker man dem och hittar sina egna formuleringar.

Övning
Kursdeltagarna formulerar varsin idé på ett eller flera utrikesreportage som skulle kunna vara relevant för deras tidning.

Kursledaren
Jag har jobbat med reportage från utlandet sedan mitten av åttiotalet. Var med och startade Resemagasinet Vagabond 1987, där han fortfarande är redaktör (nu på halvtid). Har skrivit ett tiotal reportage- och guideböcker. Har jobbat som frilans i utlandet för många olika tidskrifter, dagstidningar och radioprogram – och varit stringer och rapporterat från parlamentsval i Indien för TT. Blev utnämnd till Årets Journalist av Sveriges Tidskrifter 2010.

Anmäl dig här!

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online