2012-11-09

Tigerturism tillåten igenNu är det åter tillåtet för turister att besöka kärnzonerna i de indiska tigerreservaten. Högsta domstolen i Delhi hävde i mitten av oktober det tillfälliga förbudet mot tigerturism som gällt sedan 24 juli.

Konflikten mellan tigerskyddsintressen och turistindustrin är gammal. Först nu har den avgjorts i högsta instans.

Turistindustrin vann. Även tigrarna vann, anser många. Om turisterna försvinner minskar bevakningen och fältet lämnas fritt för tjuvjägare. Inkomstbringande tigerturism, som gynnar lokalbefolkningen, är helt enkelt bästa argumentet för att behålla tigrarna levande.

Högsta domstolen införde ändå restriktioner: inga nya jeepvägar får byggas och endast 20 procent av kärnområdena i reservaten får upplåtas för turism.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online