2007-04-04

Hur Indien blev Indien


– Aurangzeb, sa han med vrede i rösten där han stod i en skuggig gränd i den heliga staden Varanasis gränder i slutet av åttiotalet.

– Det var Aurangzeb som rev templet och lät bygga en moské på samma plats.

Han pekade med ena handen mot moskéns kupoler och nickade menande för att understryka det historiska övergreppet. Jag förstod att han hatade denne man som styrt Indien från 1658 till 1707 och att han ansåg att mogulriket – som Aurangzebs imperium kallades – mest hade varit till ondo. Men varför? Allt det där låg ju 300 år tillbaka i tiden. Hur kunde man fortfarande vara arg?

Ett par år efter mitt möte i Varanasi insåg jag allvaret då vreden exploderade i våldsamma kravaller som lämnade tusentals döda. Nu handlade det visserligen om ett annat tempel, i staden Ayodhya, och en annan mogulkejsare, som hette Babur. Men i sak rörde det sig om samma historiska skede.

På 1500-talet hade Babur låtit riva ett Ramatempel i Ayodhya. Det påstod i alla fall de hinduiska aktivister som hösten 1992 ansåg att den historiska oförrätten måste korrigeras. Med egna händer och under kravallartade former gick de till attack mot den gamla moskén och rev den tegelsten för tegelsten. Deras mission var att återuppbygga det hinduiska Ramatempel som de ansåg att mogulerna lät riva för att ersätta med en moské.

För att förstå ilskan som hinduaktivisterna kände måste man göra en djupdykning i Indiens historia och inse att Indien sedan tusentals år tillbaka drabbats av ständiga erövringar och ockupationer. Erövrarna har alltid kommit från väst och nordväst – från Centralasien, Persien, Afghanistan och Europa, de har haft med sig fröet till dagens hinduism och senare varit muslimer eller kristna. Religiös omvändelse har inte varit deras huvudmotiv, utan de har alla lockats hit av den indiska subkontinentens rika skördar och naturtillgångar.

Det har med andra ord handlat om drömmen att berika sig på Indiens bekostnad. Trots det har de människor som levde på den indiska halvön inte alltid varit avvisande mot inkräktarna. De har i vilket fall inte varit intresserade eller kapabla att försvara sig. Istället har de fått satsa på att utöva kulturell byteshandel. Indiens kultur har sakta men säkert påverkats av erövrarnas. Erövrarnas kultur har sakta men säkert påverkats av Indiens.

I slutänden – det Indien vi ser i dag – är det svårt att se vad det ena börjar och det andra slutar. Det kulturarv som landet bär på är på flera sätt resultatet av denna mångkulturella sammansmältning.

Bilden visar en annan mogulhärskares grav, Humayuns närmare bestämt. Ligger i Delhi.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online