2007-04-03

Indiskt skryt

När indier vill skryta om sitt lands och sin kulturs förträfflighet saknas inte erövringar och upptäckter att ta upp. Ett axplock:

1. Siffersystemet och nollan uppfanns av den indiska matematikern Aryabhatta på 500-talet.

2. Värdet av ”pi” räknades första gången ut av indiern Budhyana, också det på 500-talet.

3. Tiden det tar för jorden att snurra ett varv runt solen räknades första gången ut av den indiske matematikern och astronomen Bhaska-racharya på 400-talet. Vad han kom fram till? Jo, att det tar jorden 365,259756484 dagar att snurra ett solvarv.

4. Världens första universitet grundades i Takshila i Indien cirka 700 före Kristus.

5. Indisk ayurveda var världens första system för mediciner.

6. Schackspelet uppfanns i Indien.

7. Indien har egna satelliter i rymden. Indien skjuter upp sina satelliter med egna raketer. 2008 är det dags för en månexpedition och några år senare siktar man på planeten Mars.

8. Indien är känt över hela världen för sin datorindustri. Indien tillhör de länder som har flest dataprogrammerare i världen.

9. Indien är världens största producent av mjölk, smör, mango, te, jute kokosnötter, kashewnötter, traktorer, lädervaror, grönsaker och frukt.

10. Indiska företag dominerar världens stålindustri.

11. Indien har världens största utvinning av diamanter.

12. Indien har världens största järnvägsnät. Indian Railways är världens största arbetsgivare.

13. Indien har världens äldsta och största filmindustri.

14. Sju indier har fått nobelpris: Rabindranath Tagore (litteratur, 1913), C V Raman (fysik, 1968), Hargobind Khurana (genetik, 1968), Moder Teresa (fred, 1979), S Chandrashekar (astrofysik, 1983), Amartya Sen (ekonomi, 1998), och V S Naipul (litteratur, 2001).

15. Utvecklaren av hotmail (Sabeer Bhatia) och pentiumprocessorn (Vinod Dham) är båda indier, även om de varit verksamma i USA.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online