2007-04-24

Kamp för daliter i Orissa

Läs om Manisha Mahanandia från Orissa som vill förbättra livet för Indiens daliter. Artikel i Borås Tidning 22 april.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online