2007-08-15

Indien 60 år

Högtidsdagen är i dag.

Studio Ett handlade om Indien i dag: jag, Yasmin Mandani, forskare vid Stockholms unversitet, Usha Ananthakrishnan, indisk företagare, Jan Essner, landstrateg vid Sida och Fredrik Fexe, chef Exportrådet Indien, var med i ett studiosamtal - lyssna på SR:s web.

Läs Manmohan Singhs tal vid Röda fortet i Delhi i dag på premiärministerns hemsida.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online