2009-08-14

Fler födda flickor i Delhi tack vare bonus


Erbjudandet om bonus till föräldrar som föder en flicka hade effekt.

Förra året föddes fler flickor än pojkar i Delhi.

För att råda bot på den sneda könsfördelningen införde myndigheterna i Delhi bonus till alla föräldrar som födde flickor: 10 000 rupier, 1 600 kronor, för varje nyfödd flicka. För att föräldrarna inte ska prioritera bort sina döttrar när det gäller utbildning utlovas dessutom 5 000 rupier när dottern börjar i skolan och lika mycket i fyra omgångar om hon når upp till tolfte läsåret.

Kampanjen tog skruv: förra året föddes förra året 1 004 flickor per 1 000 pojkar i staden. Vid den förra räkningen 2001 var flickorna 933 per 1 000 födda pojkar.

Balansen mellan könen är enligt senaste folkräkningen 927 kvinnor per 1 000 män i landet som helhet. Än så länge är det bara i Delhi och i Kerala som det föds fler flickor än pojkar.

- Framgångarna i Delhi tjänar som föredöme för delstater som Haryana och Punjab (som har störst kvinnounderskott), sade Sandhya Bajaj i Nationella rådet för skydd av barns rättigheter till Indian Express.

Regeringen förbjöd 1994 ultraljudsundersökningar gjorda i syfte att könsbestämma fostret. Trots det har verksamheten fortsatt, men nu verkar ett trendbrott vara på gång.

Läkaren Dharm Prakash har lett en kampanj för att få stopp på aborter av flickfoster. Han säger till BBC att de nya siffrorna visar att samhället svarat på kampanjerna om att det borde födas fler flickor.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online