2009-08-13

Vattenbrist hotar Indien


Indien står inför akut vattenkris. Enligt satellitbilder från amerikanska rymdstyrelsen Nasa har grundvattennivån på sex år sjunkit med 20 procent, vilket innebär ett allvarligt hot mot jordbruket.

Grundvattennivån i delstaterna Rajasthan, Punjab och Haryana - inklusive storstadsterritoriet Delhi - sjönk med fyra centimeter om året mellan augusti 2002 och oktober 2008, enligt studien från Nasas Goddard Space Flight Center.

Studien, som publicerats på tidskriften Natures webbplats, visar en betydligt värre bild än vad indiska myndigheter tidigare rapporterat. Närmare bestämt 20 procent lägre vattennivåer än tidigare inhemska undersökningar.

Regnen har under de undersökta åren varit normalt. De sjunkande grundvattennivåerna beror i stället på intensiv bevattning av jordbruksgrödor, som står för 95 procent av allt grundvatten som pumpas upp.

- Mycket skulle vara vunnet om bönderna bytte från vattenkrävande grödor som ris och införde snålare bevattningsmetoder, säger Matthew Rodell på Nasa till Nature.

Indiska regeringen överväger just nu regleringar kring användandet av grundvattnet, vilket Rodell ser som hoppfullt.

- Vår undersökning kan hjälpa dem att driva igenom beslutet, säger han.

Samtidigt kommer rapporter om att årets sommarmonsun (första juni till häromdagen) varit sämre än vanligt. Hittills har det regnat 29 procent mindre än normalt.

Indien spås redan vara på väg upp ur lågkonjunkturen. Såväl industriproduktionen som bilförsäljningen ökade mer än förväntat under sommarmånaderna, vilket väckt förhoppningar om en snabb återhämtning av ekonomin.

Men indiska ekonomer varnar nu för att de uteblivna regnen kan dämpa tillväxten med upp till två procentenheter. Senaste prognosen är att tillväxten i år landar på mellan sex och sju procent.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online