2010-08-13

Den indiska superbakterien slår till


En indisk superbakterie har plötsligt blivit hett nyhetsstoff. NDM-1 - eller New Delhi Metallo-1 – kallas den, eftersom den är vanlig i Indiens huvudstad.

Anledningen till att den blivit nyhetsstoff i väst är att européer som gjort skönhetsoperationer på privata indiska sjukhus har kommit hem med bakterien inbäddad. Några svenskar har också drabbats.

Bakterien är Superman: praktiskt taget inga antibiotika biter på den. Kanske skulle det funka med kryptonit.

Bakterien är särdeles lömsk. Den kan gömma sig inne i andra bakterier och sedan hoppa ut och slå till mot sitt värddjur. Den kan också hoppa mellan värdbakterier.

Ska en indisk bakterie försvaga det nästan oövervinnerliga Europa?

Först tar de våra teletjänst- och IT-jobb, sedan köper de våra företag och börjar prångla ut Bollywood på västerländska biografer. Och sedan - dödsstöten: New Delhi Metallo-1.

Fotnot:
Deccan Heralds artikel om bakteriern.

1 kommentar:

Yogi Bear sa...

MRSA är ett begynnande problem över hela världen och finns redan i ett flertal länder, även i Sverige. I Sverige har man lyckats isolera de som drabbas, och drabbas man som vårdpersonal så kan man inte fortsätta att arbeta. Men i England och Portugal är problemet så stort att man gett upp isoleringstaktiken.

Det är knappast ett indiskt fenomen, utan en effekt av att människor världen över använder allt mer antibiotika och att bakterierna därför blir resistenta mot det, det är en oundviklig effekt av en utökad sjukvård.

http://en.wikipedia.org/wiki/Methicillin-resistant_Staphylococcus_aureus

Leta i Indien Online