2010-08-13

Men en schyst träpåk slår man patriarkatet med häpnad


De rosa sarierna kommer i gäng och i händerna har de påkar. Korrupta tjänstemän, maktfullkomliga jordägare och hustrumisshandlade äkta män – alla är de måltavlor för kvinnorna som tröttnat på patriarkatet.

I fem år har Gulabi gang, Rosa gänget, funnits i fattiga distriktet Banda i nordindiska delstaten Uttar Pradesh. Område drabbas ofta av torka och över 20 procent av befolkningen klassas som oberörbara eller lågkastiga. Samtidigt är trakterna ett av de mest feodala och patriarkala i hela Indien.

Förutom att män som diskriminerar kvinnor haft anledning att darra, har även alla som diskriminerar och plågar fattiga och lågkastiga – oavsett kön – hemsökts av de de rosaklädda kvinnorna.

– Här är statstjänstemännen och polisen korrupta och motarbetar alla som är fattiga. Därför måste vi ta lagen i egna händer ibland, har Rosa gängets ledare Sampat Pal Devi sagt.

Det vanligaste redskapet för att korrigera missförhållanden är en lathi, en traditionell indisk träkäpp, en sådan som de flesta indiska poliser har istället för skjutvapen.

Att muta polisen med 1 000 rupier (170 kronor) för att fängsla någon man inte gillar är en vanlig företeelse. Men då slår Rosa gänget till. Och klampar det in 40 kvinnor med påkar på polisstationen och påtalar missförhållandet, ja vad ska polisen då göra. De har ju bara en cell. Inför denna maktdemonstration blir det helt enkelt smidigast att släppa fången, som ofta är fattig och lågkastig.

Sedan Sampat Pal Devi var 12 år är hon gift med en ambulerande glassförsäljare och har fem barn (hon var 13 år när första föddes). Tidigare jobbade hon med hälsovård, men nu ägnar hon mesta tiden åt att slå nordindiska patriarkatet med häpnad.

– Men vi är inte gäng i betydelsen ett gäng ligister. Vi är en grupp som slåss för rättvisa, säger hon.Gänget sysslar med betydligt mer än att hota män med påkar. Ett långsiktigt mål är att ge makt åt de maktlösa. Och bästa sättet att göra det är att inspirera kvinnor att lära sig läsa, sy och försörja sig själva.

De kämpar också med olika medel för att statens ransoner av bränsle och mat ska distribueras till de fattiga och inte illegalt säljas vidare och att statens stolt proklamerade jobbgaranti ska fungera och att inte makthavarna stoppar de fattigas löner i egna fickor.

Det fattiga distriktet Banda är inte sig likt sedan de rosaklädda kvinnorna började sin verksamhet. Men kanske har den största förändringen ändå skett i Sampats egen familj. Hennes tre äldsta döttrar giftes bort som sjuttonåringar. Men Sampats yngre son går på college och yngsta dottern ska också studera. Hon säger att hon vill bli läkare.

För 200 kr kan du själv bli medlem i Rosa gänget och få information om vad de hittar på: www.gulabigang.org.

10 oktober kan du lyssna på Sampat på Södra Teatern i Stockholm. Läs mer!

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online