2010-08-20

Pakistan går med på att bli hjälpt av Indien


Pakistan har till slut gått med på att ta emot de 35 miljoner kronor som Indien vill skänka till översvämningsoffren längs floden Indus.

Men det satt hårt inne. Nationell stolthet gjorde att Islamabad tvekade att ta emot pengarna - och det krävdes övertalningssamtal från USA innan man sa ja.

Indien försäkrar att man inte ger biståndet för att plocka politiska poäng.

Men i själva verket plockar både Pakistan och Indien politiska poäng på att man hjälper varandra.

I förlängningen kan kanske katastrofen leda till varaktigt bättre relationer.

En intressant parallell är jordbävningen i Turkiet och Grekland i augusti 1999. Länderna hjälpte varandra efter katastrofen, vilket resulterade i att de kyliga och griniga relationerna mellan länderna förbättrades.

Katastrofen, som drabbade Istanbulomrrådet hårdast, enade och sammanförde såväl diplomaterna som folket. När ett turkiskt lag kort därefter klev in på planen i Aten för en match ställde sig grekiska publiken upp och applåderade – en hyllning till sin forna fiende.

Motsvarande gester och varma hälsningar grannländer emellan ser vi nu fram emot i Indien och Pakistan. Det behövs.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online