2007-05-23

Indiens andel av utsläpp ännu liten

Bilismen och elkonsumtionen ökar dramatiskt i takt med medelklassindiernas förbättrade ekonomi. Men trots att invånarna i de flesta storstäder hostar i avgasmolnen som hovrar över stadsgatorna är Indiens per capita-utsläpp av växthusgaser – 0,9 ton per år – knappt en fjärdedel av världsgenomsnittet och bara en tjugondel jämfört med genomsnittsamerikanen. Jämfört med storproducenterna av utsläpp – Nordamerika och Europa – är varje indiers bidrag till den globala uppvärmningen minimal.

Indien, som har 17 procent av världens befolkning, står för bara 5,4 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Fram till 2050, då Indiens ekonomi spås ha blivit världens näst största efter Kinas, väntas landets andel av utsläppen i världen ha ökat till 9,4 procent.

En förklaring till Indiens relativt blygsamma andel av världens utsläpp är att det vid sidan av den 300–400 miljoner stora medelklassen finns 700 miljoner indier som sällan eller aldrig åker bil och skoter och inte har energikonsumerande kylskåp och luftkonditionering. Medelklassen har heller inte, även om de skulle ha råd, diskmaskin, tvättmaskin och dammsugare. De låter sin disk, tvätt och skit tas hand om av hemhjälpen, som utför sysslorna manuellt. I Indien regerar fortfarande diskborsten, sopkvasten och tvättkaret.

Indien är liksom Kina i huvudsak beroende av kol för elproduktion, bara några få procent av elen kommer från andra källor.

Samtidigt är Indiens regering förmodligen den enda i världen som har ett särskilt departement för alternativa energikällor. Indien är i dag världens fjärde största producent av solenergi och en av världens största producenter av el från vindkraft. Expansionstakten är stor. 2006 ökade vindkraften med 35 procent och indiska energiföretag har gjort strategiska uppköp av danska och tyska energiföretag.

Men, men ... Den globala uppvärmningen går fortare än man tidigare trott, se artikel i SvD i dag.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online