2007-05-19

Bättre luft när oljan sinar


Det mesta av Indiens el produceras av skitiga kolkraftverk och Indien är på väg mot en miljökatastrof om inget nytt vägval görs mycket snart. Men... Indiens regering är samtidigt förmodligen den enda i världen som har ett särskilt departement för alternativa energikällor. Indien är i dag världens fjärde största producent av solenergi och en av världens största producenter av el från vindkraft. Expansionstakten är stor. 2006 ökade vindkraften med 35 procent och indiska energiföretag har gjort strategiska uppköp av danska och tyska energiföretag.

De positiva exemplen har drivits igenom eftersom de framstått som ekonomiskt fördelaktiga alternativ till olja och kol. I Rajasthans väglösa öken kan det helt enkelt vara effektivare att producera el med vindkraftverk än att bygga högspänningsledningar från avlägsna kolkraftverk. Och i Himalayas otillgängliga bergsområden kan det bli billigare att värma vattnet med biogas än med fossila bränslen.

Men trots ljuspunkterna kommer det mesta av elen från kolkraft och drivs de flesta bilar med bensin och smutsig diesel. Anhängare av Peak oil och Peak coal-teorin – se senast DN Debatt 18 maj – tror att den historiska produktionstoppen för fossilt bränsle inträffar någon gång mellan 2008 och 2018. Om det stämmer har vi med den explosionsartade ekonomiska utvecklingen i Asien inte så många decennier på oss innan oljan och kolet är helt slut. Den finns en ljus sida av denna utveckling. Domedagsprofetiorna om enorma temperaturhöjningar och översvämning av jordens alla låglänta områden kommer aldrig att slå in om enrgipessimisterna har rätt: oljan och kolet räcker inte till det.

För att tillfredsställa alla hundratals miljoner indier som inom de närmaste åren kommer att skrota cykeln och skaffa sig skoter eller bil måste man hitta alternativa bränslen. Det handlar med andra ord inte bara om miljön, det handlar om att över huvud taget hitta något att hälla i soppatanken. Det handlar om en global energikris.
Välståndsökningen i Indien och Kina driver på krisen och skyndar på den nödvändiga omställningen från olje- och kolberoende till alternativ energi. På så sätt kan den globala miljön räddas av den ekonomiska utvecklingen i Asien.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online