2007-10-05

De nertrampades marsch för rättvisa

Janadesh. Folkets dom.

Så kallar sig de 20 000–30 000 lågkastiga, stamfolk (adivasis) och jordlösa lantarbetare som häromdagen startade en fyra veckor lång marsch för rättvisa och välfärd. Den 30 mil långa marschen går från Gwalior i Madhya Pradesh till huvudstaden Delhi och ett möte med premiärminister Manmohan Singh.

En indisk ”långa marschen” i Maos anda? Nej, likheterna är få: Janadesh handlar inte om en sammanhållen ideologiskt motiverad rörelse, Janadesh är en regnbågsrörelse som inte är särskilt ideologisk (i bemärkelsen en samlad ekonomisk-politisk ideologisk syn på samhället) men som har en sak gemensamt: krav på bättre sociala förhållanden, landreformer, fungerande rättsväsende och stopp för diskrimineringen av daliter och adivasis.

Om marschen har en ideologi är det icke-våld. Den startade på Mahatma Gandhis födelsedag 2 oktober och marschdeltagarna är uttalat fredliga.

Läs mer på BBC:s hemsida.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online