2008-10-09

Bombaybörsen rasar, tillväxten ändå stark


Finanskrisen slår hårt mot Indien. Bombaybörsen nådde igår sin lägsta nivå på två år. Då ska man veta att uppgången fram till mitten av januari i år var enorm. Också rupien har tappat mycket i värde mot dollarn. Idag går det 48 rupier på en dollar.

Trots börsoro och valutakursfall har Indiens finansminister P Chidambaram stor tilltro till den indiska ekonomin.

- Indiens ekonomi har styrkan och motståndskraften att stå emot oron i världen och inga bankkunder ska behöva vara oroliga för sina besparingar i indiska banker, säger Chidambaram i dagens Hindustan Times.

Indiens tillväxt fortsätter trots finansoron att tuffa på. Även i år förvänats tillväxten bli uppåt åtta procent, visserligen lägre än förra året, men ändå näst störst i världen efter Kina.

Enligt Internationella valutafonden kommer dock Indiens tillväxt 2009 att sjunka till knappt sju procent.

Det stora problemet i Indien är än så länge inte eventuella svaghetstecken i den framgångsrika nya ekonomin i form av IT, tillverkning och tjänster, utan jordbruket som sysselsätter mer än hälften av alla indier och har en globalt sett extremt låg produktivitet - och därmed bidrar att hålla många indier kvar i fattigdom.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online