2008-10-31

Här finns jobben


Jobben försvinner i väst och återuppstår i öst. IT-företag och callcenter Indien anställer som aldrig förr och lönerna ökar med 14 procen t om året. Kanske läge för en exodus österut. Indiska företag är inte främmande för att anställa européer med rätt kompetens.

– Vi ger européerna en lön som ger dem ett bra liv här i Indien och vi är generösa med semestrar så att de ska hinna resa runt och uppleva vårt land, sa VD:n för ett indiskt callcenter som jag träffade för några år sedan.

Outsourcing av jobb från den rika till den fattiga världen har varit ett hett debattämne de senaste åren. Inte minst i USA och Storbritannien, som förlorat tiotusentals jobb till framför allt Indien. Men även från Sverige försvinner jobb till Indien.

Hittills har de mest avancerade jobben stannat kvar i de rika länderna, medan de något enklare jobben hamnar i de fattiga länderna. Men nu börjar också de allra mest avancerade IT-jobben också att i första hand gå till Asien.

Att få jobb på callcenter i Indien innebär inga teknikst avancerade arbetsuppgifter, men är ett lyckokast för en ung indier. Här är arbetsmiljön ofta bättre och lönen högre än på traditionella indiska företag. Och i och med att de jobbar kvällar och nätter – för att vara till hands när kunder i Europa och USA är vakna – erbjuder callcenterföretagen egna bilar och bussar som skjutsar sina anställda till och från jobbet.

Indier som jobbar på callcenter med kunder i Europa och USA tillhör en ekonomiskt privilegierad grupp i Indien. Det är de callcenteranställda, som ofta är mellan 20 och 30 år, som kör omkring i nya bilar, har kreditkort och senaste mobiltelefonen och hänger på stans chickaste kaféer och nattklubbar.

Fram till nu har de indiska callcentren koncentrerat sig på kunder i USA och Storbritannien, eftersom praktiskt taget alla indier som gått ut grundskolan och läst några år på universitetet pratar flytande engelska.

Technovate i New Delh, som sköter kundservicen åt den brittiska internetresebyrån i var först i Indien med att erbjuda kundtjänst på andra europeiska språk.

Eftersom ytterst få indier pratar något annat främmande språk än engelska började företagets brittiska ägare rekrytera i Europa.

Av Technovate 1 000 anställda är 100 utlänningar från åtta europeiska länder. Ett tag hade man också svenska anställda.

– Jag såg annonsen för jobbet på Arbetsbetsförmedlingen i Sverige. Utlandsjobb lockade mig, och särskilt Indien. Jag reste runt i Indien för några år sedan och längtade tillbaka, sa svenska Marie Blomquist som jag träffade på företaget 2005 och som jobbade på Technovate några år.

Jag intervjuade också Prashant Sahni, VD för Technovate.

– En indier kan visserligen lära sig svenska, men knappast vara uppdaterad på svenska seder och bruk, kultur och nyheter. Och det krävs för att man ska kunna prata lite med kunderna innan man tar itu med uppgifterna.

Technovates affärsidé att anställa unga européer har hittills gått över förväntan. Företaget växer och anställer ständigt ny personal.

– Vi ger européerna en lön som visserligen inte duger att spara för att spendera i hemlandet, men som ger dem ett bra liv här i Indien. Och vi är generösa med semestrar så att de ska hinna resa runt och uppleva vårt land, sa Prashant Sahni.

Vad säger du till callcenteranställda i Sverige och andra länder i väst som förlorar jobbet för att deras företag outsorcat arbetsuppgiften till Indien?

– Jag säger: följ med jobbet till Indien! Kom hit, så anställer vi er! Och om det inte passar kan vi vidareutbilda er på vår egen skola, som har en resebyrå- och turismutbildning. Sedan kan man återvända hem med internationell erfarenhet och ett äventyr i bagaget och få ett mer avancerat jobb hemma i Sverige.

Även i Indien är man känslig när jobb utförs av utlänningar. När Technovate anställde tyskar blev tyskspråkiga indier upprörda och sa: ”Tyskar tar våra indiska jobb!”.

– Men det finns inga indiska jobb, dundrar Prashant Sahni, lika lite som det borde finnas tyska eller svenska jobb. Alla tjänar på om det är fri rörlighet för kapital och arbetskraft i hela världen. Så är det inte i dag. Det är mycket svårare för en indier att komma till Europa och jobba än omvänt.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online