2008-01-29

Hindunationalister lyfter fram kvinnor


Bharatiya Janata Party (BJP), som betyder ungefär indiska folkpartiet, har gjort sig känt som Indiens största hindunationalistiska parti.

I delstaten Gujarat har partiets chauvinistiska politik bidragit till hetsen mot muslimer, som kulminerade med pogromer 2002 och över 1 000 döda, de flesta muslimer.

När partiet styrde hela Indien 1998-2004 gjorde man ändringar i skolornas historieböcker för att förhärliga Indiens (hinduiska) förflutna.

I ett allt mer sekulariserat Indien med religionsfrihet och lika rättigheter - åtminstone på pappret - för alla oavsett religiös tro, har BJP stått för en politik som pekar i samma förödande riktning som Pakistans - och flera andra muslimska nationers - teokratiska system.

Nu kommer en nyhet som tyder på att de moderata krafterna i partiet vunnit framsteg.

Igår meddela BJP att man ska reservera en tredjedel av alla förtroendeposter i partiet för kvinnor.

Partiledaren Sushma Swaraj beskrev beslutet som "ett historiskt steg som syftar till att ge kvinnor ökad makt i samhället".

I Indiens parlament är idag bara åtta procent av ledamöterna kvinnor.

Nu väntar vi på försonande tongångar från BJP också gentemot Indiens muslimer.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online