2008-02-05

Outsorcing från Springfield till Indien

Mera film.

Homer Simpsons arbetsplats har outsourcats till Indien.

Se hur det går.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online