2008-02-01

Ett försök att hålla samman


Indiens sammanhållning trots olika språk, etniska grupper och religioner är en framgångssaga - och unik i världshistorien. Det finns andra mångkulturella, multietniska nationer, men de hålls ofta samman av antingen en religion eller ett språk.

Indien hålls samman av något annat, som det ibland kan vara svårt att få tag på och beskriva. Det finns några hållpunkter: kung Ashoka (som levde för över 2 000 år sedan) och frihetsledarna Jawaharlal Nehru och Mahatma Gandhi är några, religions-, litteratur- och vetenskapshistorien är andra. Historikern Ramachandra Guha anser till och med att filmindustrin Bollywood är en sammanhållande kraft.

Det finns dock hörn av Indien som aldrig riktigt känt sig indiska. Muslimska Kashmir i nordväst är ett, delstaterna i nordöst, med stor tibeto-burmansk befolkning, är ett annat.

Indiens premiärminister Manmohan Singh gör därför ett klokt val när han besöker ett av dessa hörn: delstaten Arunchal Pradesh i nordöst.

Det var på tiden. Det är första gången på över tio år en minister från centralregeringen besöker den bergiga delstaten, som är omtvistad: angränsande Kina accepterar fortfarande inte Indiens suveränitet där. Enligt Kina tillhör området kineserna, vilket 1962 ledde till ett kort krig mellan de båda länderna.

Efter Manmohan Singhs offciella besök i Peking för någon vecka sedan är relationerna med den mäktiga grannen i norr dock vänskapligare än någonsin.

För att locka invånarna i Arunchal Pradesh med sig i "projektet Indien" utlovar nu Singh en räcka utvecklingsprojekt till Arunchal Pradesh, värda totalt 13 miljarder kronor, däribland en fyrfilig motorväg, nya järnvägslinjer, vattenkraftverk och bättre system för dricksvattenförsörjning - plus en ny flygplats i delstatshuvudstaden Itanagar.

- Arunachal Pradesh är Indiens östligaste delstat och solen kysser landet först här. Det är därför delstaten är den uppåtgående solens land, sa Manmohan Sing poetiskt - i ett försök att blidka delstatens medborgare och få dem positivt inställda till regeringen i New Delhi.

1 kommentar:

barb michelen sa...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

Leta i Indien Online