2008-02-22

Antik storstad i Orissa


En 2 500 år gammal indisk storstad med 20 000-25 000 invånare - två och en halv gånger fler än i antika Aten - har grävts fram i Sisupalgarh strax utanför Orissas huvudstad Bhubaneswar.

Arkeologerna har hittat 18 pelare i sten, krukor, armband, ringar, örhängen och andra smycken.

Staden fanns redan på 400-500-talet f Kr, men fick sin storhetsperiod några århundraden senare.

Utgrävningarna har utförts av R K Mohanty på arkeologiinstitutionen på Deccan College i Pune och Monica Smith från Cotsen Institute of Archaeology på University of California - med stöd från National Science Foundation of India och National Geographic Society.

Uppgiften om 25 000 invånare är försiktig, säger Monica Smith. Det kan alltså röra sig om en ännu större stad.

På 500-talet f Kr – över 1|000 år efter den urbana Induskulturens undergång – började det åter byggas städer i Indien. Ett av kungadömena som växte sig starkt var Mauryariket. Om det berättas det i tidiga buddhistiska texter, rapporter från den grekiske ambassadören Megasthenes och verser inristade i pelare och klippväggar i olika delar av det snabbt växande riket. En av Mauryarikets kungar hette Ashoka och regerade från 272 till 233 f Kr.

Ashokas erövrande av kungadömet Kalinga i dagens Orissa var osedvanligt blodigt. Enligt pelarinskriptioner fördrevs 150|000 människor från sina hem, medan 100|000 dödades i strid. Efter blodbadet drabbades Ashoka av samvetskval. I den berömda trettonde klippinskriptionen skriver Ashoka: ”Även endast en hundradel eller tusendel av alla de människor som höggs ner, dödades eller togs till fånga i Kalinga ses som en smärtsam förlust av Devanampiy [en annan benämning på Ashoka], som härmed förkunnar att han numera bara strävar efter erövring i andlig bemärkelse genom att sprida läran om rätt handling (dhamma)” - vilket innebar att kungen konverterade till buddism.

Kanske gick Sisupalgarh, som nu grävts fram, under i samband med Ashokas erövring av Kalinga.

Men före detta chefen för delstaten Orissas arkeologidepartementet, B K Rath, är skeptisk till uppgifterna om stadens ålder och invånare.

- Det är en gissning. Innan man grävt ut hela området är det inte möjligt att bestämma befolkningens storlek eller tidsperioden, säger han till BCC, som idag skriver mer om utgrävningarna.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online