2008-09-12

Tro på Indien, säger Bush. Nej, säger Carter

Indiens parlament har godkänt det efter en dramatisk misstroendeförklaring mot regeringen. Atomenergiorganet IAEA har sagt ja, liksom de kärnbärnsleproducerande ländernas organisation. Nu är det bara amerikanska kongressen kvar - när den sagt ja är saken klar:

Kärnkraftsavtalet mellan USA och Indien kan träda i kraft.

Ett avtal som innebär att Indien får tillgång till amerikansk teknik kring kärnkraft, men också bränsle. Frågan är känslig. Indien har provsprängt kärnvapen (1974 och 1998) och har inte skrivit under icke-spridningsavtalet. Det innebär att Indien av många länder ses som ett no-no-land när det gäller allt samarbete om kärnteknik. Risken är ju att de tar det där kärnbränslet, anrikar det och stoppar in det i sina atomvapenbestyckade missiler.

George W Bush regering är är beredd att ta risken. Indien har också lovat att så inte ska ske och att IAEA regelbundet ska få inspektera deras anläggningar för att försäkra sig om man håller vad man lovat.

Med tanke på hetsen mot Iran och deras kärnktraftsverk är kanske välviljan mot Indien förvånande. Men det är mycket i vågskålen. För Indien handlar det om tryggare energiförsörjning och därmed högre tillväxt och större chanser att lyfta fler indier ur fattigdom. För USA handlar det om tillgång till den enorma indiska markinaden.

Men oppostitionen i de båda länderna är skeptiska - av olika skäl. Inför omröstningen i kongressen skriver den förre presidenten Jimmy Carter i New York Times att Bush nu lämnar den tidigare amerikanska linjen som tydligt sa att man inte ska sälja nukleär teknik och bränsle till länder som vägrat skriva på icke-spridningsavtalet från 1970.

Han är helt enkelt rädd för all möda ska vara förgäves, all den möda som världens kärnvapenmakter lagt ner på att övertyga världen om att de har ensamrätt på de fruktansvärda vapnen.

Fördelen med kärnvapnen - framför så kallade konventionella vapen - är att det hot de utgör inneburit att de sedan andra världskrigets slut aldrig använts, bara utgjort rekvisita till visionen om jordens undergång.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online