2009-01-04

Indiskt krispaket, optimism bland företag


Indiska regeringen har för andra gången på en månad lanserat stimulanspaket som ska få bukt med den ekonomiska krisen.

Indiens riksbank, Reserve Bank of India, har sänkt räntan med en procentenhet till 5,5 procent, den fjärde sänkningen på fyra månader.

Det ska nu också bli tillåtet för utlänningar att investera i indiska obligationer och företag.

Delstaterna ska dessutom få låna upp till 50 miljader kronor för att dra igång infrastrukturprojekt.

- Åtgärderna som regeringen gjort kommer att garantera en fortsatt god tillväxt i landet, hoppas Montek Sing Ahluwalia, vice ordförande i regeringens planeringskommission.

Indisk ekonomi har växt med runt nio procent om året de senaste tre åren. Men det pågående räkenskapsåret, som tar slut i mars, bjuder på något lägre tillväxt, förmodligen runt 7 procent. Nästa räkenskapsår beräknas tillväxten bli sex procent.

En klar avmattning, men skyhögt över stora delar av världen som i år och nästa får nolltillväxt eller tillbakagång.

Optimismen är också stor bland indiska företagare, till skillnad från i väst. Enligt en undersökning gjord av revisionsföretaget Grant Thornton är skillnaden i framtidstro mellan tillväxtekonomierna och de traditionella ekonomierna slående".

Enligt undersökningen från Grant Thornton, som är gjord i oktober och november bland 7 200 företag världen över har Sverige har ett "balansmått" - det vill säga andelen positiva minus negativa företag - på minus 40.

I Indien är motsvarande siffra plus 83, vilket gör landet till det mest optimistiska i
Grant Thorntons undersökning.

Läs mer på företagets hemsida.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online