2009-01-21

Vad Indien förväntar sig av Obama


Indiska politiska kommentarorer har samlat sig till fem universaltips till Barack Obama när det gäller USA:s relation till Indien:

1. Ett smidigt maktskifte så att Indien och USA kan bygga vidare på sitt redan växande samarbete.

2. Fortsatt press på Pakistan för att försäkra sig om att landet slutar upplåta sitt territorium till terroristgrupper.

3. Fullt stöd till Indiens nysatsande civila kärnkraftsprogram som tillkommit med USA:s hjälp.

4. Förståelse för Indiens inställning när det gäller nedrustningsfrågor, särskilt Indiens val att inte skriva under icke-spridningsavtalet (NPT).

5. Garantier att USA inte stoppar outsourcing av jobb till Indien eller möjligheten för utbildade indier att söka jobb i USA.

Samtidigt har BBC gjort en opinionsundersökning som visar indiernas förväntningar på Obama. Det här bör vara den nye presidentens prioriteringslista, enligt indierna:

1. 47 procent tycker att Obama först ska fixa den globala finanskrisen.

2. 42 procent tycker att förbättrade relationer med Indien är prio ett.

3. 35 procent anser att åtgärder mot klimatförändringarnna är viktigast.

Allt detta återgivet i dagens Hindustan Times - se bilden som föreställer sandskulptur av sandkonstnären Sudarshan Pattnaik på stranden i Puri i Orissa.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online