2009-02-05

Lågkonjunkturen slår mot Indien


Under sista kvartalet 2008 förlorade en halv miljon indiska anställda sina jobb, enligt en ny studie från indiska arbetsmarknadsdepartementet.

Studien har tagit in uppgifter från 2 581 arbetsplatser inom sex branscher där man sysslar med allt från att sy kläder till att konstruera IT-system. Branscher som står för drygt 60 procent av Indiens BNP.

Värst drabbad är bilindustrin.

Jämför man världens kontor (Indien) med världens verkstad (Kina) känns ändå den indiska krisen än så länge mild.

Häromdagen kom siffror från Kina som sa att cirka 20 miljoner av Kinas migrantarbetare återvänt hem efter att ha förlorat sina jobb när effekterna av den globala finanskrisen blev allt mer påtagliga. 15 procent av de 130 miljoner kineser som migrerat för att finna jobb har återvänt arbetslösa till landsbygden. De kinesiska siffrorna baseras på en studie som jordbruksministeriet utfört i 150 byar i 15 kinesiska provinser.

Medan västvärlden spås få ekonomisk nolltillväxt eller recession 2009 förväntas tillväxten i Kina och Indien att fortsatta att vara hög, trots en rejäl inbromsning från 9–10 procent till runt 6 procent.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online