2009-02-05

Varmaste vintern i Delhi på 107 år


Delhi har haft sin varmaste vinter på 107 år. Det är det få som sörjer, åtminstone på kort sikt. Delhi, som ligger på samma breddgrad som Nordafrika, är känt för sina dimmiga och kalla januarimorgnar då uteliggare och sluminvånare fryser ihjäl. Nattemperaturer runt noll eller några minusgrader är vanligt, även om eftermiddagstemperaturen nästan alltid - när morgondimman släppt, hamnar runt 18–20 plusgrader.

Kylan har dessutom gjort att Delhiluften är renare än någonsin. Enligt Central Pollution Control Board var halten av giftig kväveoxid i december och januari betydligt lägre än samma period året före.

– Högre temperaturer har hjälpt att sprida utsläppen. Däremot har de faktiska utsläppen från fordon och andra stora utsläppskällor egentligen inte minskat, säger Vivek Chattopadhyay, luftföroreningsexpert på det oberoende miljöinstitutet Centre for Science and Environment.

Från och med 2002 drivs alla kommersiella fordon i New Delhi på naturgas. Sedan dess är också alla fordon äldre än 15 år förbjudna.

Naturgas är ett fossilt bränsle och bidrar därmed till den globala uppvärmningen. Men stadsluften i New Delhi förbättrades radikalt: kolmonoxidutsläppen sjönk med en tredjedel och svaveldioxidutsläppen nästan halverades.

Nya siffror visar dock att kväveoxidutsläpen (de som nu sprids på grund av varmare väder) ökat med 33 procent sedan stans fordon gick över från beninsin och diesel till naturgas.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online