2008-04-11

Indien satsar på Afrika


Kolonialismen och imperialismen byggde på att västerlandet var centrum och kolonierna periferi.

Periferin (Indien med flera) odlade och utvann råvarorna till låg förtjänst. Råvarornas kickades därefter till centrum (Storbritannien med flera), där de förvandlades till färdiga produkter till hög förtjänst. Produkterna såldes sedan i såväl centrum som periferi till ännu högre förtjänst.

Summa summarum: de stora förtjänsterna gick till centrum/väst/Storbritannien.

De små inkomsterna gick till periferin/kolonierna/Indien.

Men nu byggs globala tvärförbindelser mellan länderna i periferin.

Kina har länge varit på gång i Afrika. I slutet av 2006 ordnades ett kinesiskt-afrikanskt toppmöte i Peking för att ytterligare stärka banden. Kinas ambition: att komma åt Afrikas råvaror.

Nu är Indien på gång med en motsvarighet till Europas ”Scramble for Africa” för hundra år sedan. Indien har kopierat Kinas recept och har denna vecka i New Delhi ordnat ett toppmöte med fokus på relationerna - politiska och ekonomiska – till Afrika.

Även för Indien handlar det om att få tillgång till afrikansk olja och gas till sin snabbväxande ekonomi. Samtidigt är Afrika en bra marknad för indisk högteknologi.

I motsats till Kina styrs Indiens utrikespolitik mer av principer och mindre av opportunism. Det finns också tendenser till att Indien kommer att satsa mer på Afrikas bräckliga demokratier, medan Kina inte drar sig för att alliera sig med dikaturer och förtryckarregimer, som den i Sudan.

- Ingen förstår bättre än Indien Afrikas behov av att bygga en mer jämlik global ekonomisk och politisk ordning, sa Indiens premiärminister Manmohan Singh på toppmötet och lovade stora indiska biståndsinsatser till Afrika.

Kanske börjar vi se en ny världsordning: Afrika står för råvarorna, som därefter blir produkter i Indien och Kina för att sedan säljas i Europa och USA. Fast även den beskrivningen måste kompletteras med det faktum att Afrika är en snabbt växande för indiska och kinesiska produkter.

Frågan är förstås var dagens centrum ligger.

Svaret är nog: det finns flera centrum.

Imperialismen i sin ursprungliga form är död och begraven sedan länge. Nu börjar dessutom USA:s världsdominans att avta.

Kanske är Kinas och Indiens kamp om Afrika början på den post-amerikanska världsordningen.

Läs intressant rapport om Indiens satsning på Afrika från brittiska tankesmedjan Chatham House.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online