2008-04-14

Nyhet! Åk tåg Calcutta-Dhaka

De stängda gränsernas politik är på väg att avvecklas.

Mellan Indien och Pakistan har det öppnats gränspassager och startats tåglinjer i flera år. Nu är det dags för ett hål i gränsstängslet också i öster - det ska bli lättare att ta sig de 50 milen mellan de båda bengaliska megastäderna - från Calcutta i Indien till Dhaka i Bangladesh, olyckligt separerade, åtskiljda av kolonialism, religion och nationalism.

Efter mer än 40 års uppehåll har passagerartrafiken på järnvägen mellan de båda städerna återupptagit. Idag måndag gick de första tågen.

Tågets namn? Jo, Maitreyi Express, det vill säga Vänskapsexpressen.

Dock krånglar gränspoliserna rejält. Fyra timmar tar gränskontrollen, enligt BBC:s korrespondent, som provåkt.

Men man får vara glad för att det överhuvud taget går ett tåg.

Nyheten bär på ett hopp: mer avspänning, öppnare gränser och därmed också ökad handel mellan Sydasiens länder.

5 kommentarer:

Bengal sa...

Åtskiljda av kolonialism!?

Per J Andersson sa...

1905 delades Bengalen i två provinser av britterna: Västbengalen och Östbengalen.

Bengal sa...

Förlåt men, delningen 1905 drevs på av muslimerna i öst eftersom de ansåg att så mycket resurser hamnade i Calcutta och väst. Den stöddes av muslimska intellektuella och organisationer som Muslim League som bildades enbart för att motsätta sig en återförening.

1911 återförenades Bengalen, efter starka påtryckningar från bengaliska nationalister i väst (hinduer), men även på initiativ av britter som Sir Henry Cotton. Faktum är att både hinduer och den brittiska administrationen var för ett återförenande av öst&väst Bengalen. Detta var ju dessutom födelsen av "Bande-Mataram".

Delningen 1905, precis som 1947 var helt en fråga om att skapa en muslimsk stat istället för en religiöst blandad och ingalunda ett brittiskt påfund. Men det blir nog så om man enbart kan se indisk historia i ljuset av västerlandet.

Per J Andersson sa...

Nej, man ska inte enbart se Indien inte i ljuset av västerlandet. Men britternas finger med i spelet kan inte heller helt bortses från. Även om Muslimska förbundet drev på delning såväl 105 som 1947 fanns hindunationalistiska krafter - och britter - som inte direkt motsatte sig en delning.

Bengal sa...

Vilken rappakalja. För att inte säga direkt oförskämt mot de miljoner som fick lämna hus och hem. Om det är hinduer och britter som inte motsätter sig n delning så har de ett finger med i spelet? Under drygt 50 år före delningen drev Muslim League på en delning av Bengalen medans hinduer och den brittiska administrationen jobbade emot den. Den etniska rensningen hade påbörjats långt innan den faktiska delningen, delningen var ett resultat av de kravaller som pågick i landet. Att Indiens delning var ett brittisk påfund är ett utav den europeiska kulturvänsterns många fantasifoster.

Leta i Indien Online