2009-03-05

Ekonomi viktigaste valfrågan, religion minst viktiga


Ekonomi är viktigaste valfrågan och hindutva (politisk hinduism) den minst viktiga, enligt en ny opinionsundersökning där 20 000 indier över hela landet tillfrågats.

Enligt undersökningen - gjord av tv-kanalen CNN-IBN i samarbete med Centre for Study of Developing Societies (CSDS) - anser 32 procent att ekonomin i spåren av den globala finanskrisen är viktigaste valfrågan i de nationella parlamentsvalen som hålls i fem omgångar mellan 16 april och 13 maj.

44 procent av de tillfrågade sa att det blivit svårare att få ihop hushållsbudgeten de senaste sex månaderna.

Anledningen är framför allt prisökningar på konsumtionsvaror, vilket drabbar städernas fattiga värst.

21 procent tyckte att säkerheten - i spåren av attacken mot Bombay i november då över 170 människor dog - är viktigaste valfrågan.

Å andra sidan svarade 28 procent att de aldrig hört talas om terrordådet som skakade hela världen (vilket säger mycket om hur stor andel indier som förblir illiterata och sällan eller aldrig kommer i kontakt med nyheter via radio och tv).

18 procent ansåg att arbetslösheten är viktigaste valfrågan.

45 procent trodde att den Kongresspartiledda alliansen får förnyat förtroende att bilda regering.

Före valet 2004, då BJP regerade, tyckte å andra sidan hela 48 procent att BJP-regeringen skulle få sitta kvar (vilket de inte fick, Kongresspartiet vann och tog över).

Och så var det hindunationalismen, som delvis varit oppositionspartiet BJPs valfrågor i de senaste valen. Endast en procent ansåg att de hinduisk-religiösa frågorna är viktigast i valet.

Valdagar: 16, 23 och 30 april respektive 7 och 13 maj.

Valresultatet offentliggörs:
16 maj.

För övrigt: Har Kongresspartiet köpt rättigheterna till oscarsbelönade titelmelodin till Slumdog, Jai Ho (Ärad vare/Låt oss segra). Filmen som fick sex av sex möjliga prickar i recensionen i SvD. Lyssna själv i vilken takt och tonart årets val går.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online