2010-02-06

Den nya bilden av landsbygds-Indien


Glöm bilderna av spinkiga, fårade bönder som står på uttorkade och spruckna åkrar med förtvivlade miner, skriver India Today .

Den senaste tio åren har tillväxten och välståndet i det indiska jordbruket ökat explsionsartat. Och de senaste åren med global finanskris har snarare gynnat Indiens 638 000 byar där ännu 72,2 procent av alla indier bor.

Bilden är förstås inte entydigt positiv. Det är gott om fattiga områden dit utvecklingen ännu inte nått. Men de positiva tecknen hopar sig (de gör för all del en hel del negativa tecken också, men de positiva är nyheten).


Varför? Jo, införandet av ny teknik, övergång till nya lönsammare grödor och ökad tillgång till en global marknad.

India Today har samlat den senaste statistiken och farit Indien runt och letat goda exempel.

Sunil Katkade från en by i Nashikdistriktet odlade förr mest vete och kunde knappt försörja sin egen familj med mat. Att sälja något stort överskott var inte att tänka på.

För fyra år sedan lånade han pengar från banken (och inte från privata penningutlånare med ockerränta) och investerade i bevattningssystem och gick över till att odla grönsaker. Han fick kontakt med exportörer där han kunde kapitalisera sina grödor.

I dag tjänar 600 000 rupier, motsvarande 100 000 kronor, om året, och har kunnat skaffa sig de flesta av de kapitalvaror som den urbana medelklassen har - och har skickat sin dotter Priyanka till collegestudier i Bombay.

– Jag ville att hon skulle gå på ett ingenjörscollege, säger hennes stolta pappa, som till skillnad från traditionen inte har något emot att satsa lika mycket på henne som på en son.

Ett paradigmskifte är på gång. Den gamla, och på många håll förstås ännu härskande devisen, att döttrar bara ses som en kostnad medan sönerna ska bringa in inkomster till familjen är på väg ut. Det är ett skifte som styrts av krass ekonomi. När döttrar blir synonyma med karriärmöjligheter och chans att tjäna pengar, ja då ökar de i värde.

India Today radar upp exempel efter exempel av liknande bönder – i Andhra Pradesh Tamil Nadu, Haryana, Karnataka, Västbengalen, ja till och med i annars så fattiga Orissa.

Ny teknik i jordbruket handlar idag inte bra om traktorer, utan lika mycket eller mer om datorer och internet. Vissa distrikt i Västbengalen är nu helt utbyggda med trådlöst internet.

Med sina bärbara datorer kan bönderna hålla koll på allt från väderprognoserna till marknadspriser på utsäde och priser på varorna de ska sälja.

Stigande markpriser är också en anledning till välståndsökningen. Bönder nära storstäder har kunnat sälja delar av sin mark med extremt god förtjänst och sedan använda pengarna för att modernisera jordbruket på den del av marken de har kvar.

Men ökar inte ojämlikheten med denna utveckling. Några få storbönder blir feta medan resten hålls kvar i fattigdom?

Nej, det är en annan bild av Indien som India Today nu visar upp.

Ny teknik får på vissa håll dessutom patriarkat att krackelera. I Kerala – var annars? – har kvinnogrupper lyckosamt dragit igång grönsaks- och kryddhandel. Kvinnorna i kvinnokooperativet Kudumbasree har tack vare det internationellt hyllade systemet med mikrokrediter kommit långt.

Kooperativet ger jobb åt 60 kvinnor, har 25 datorer och gör en årlig vinst på en miljon rupier, motsvarande 170 000 kronor. Det låter inte mycket, men är det i en indisk jordbruksekonomi.

Organisationen Fair Trade har klassat kvinnoprojketet Kudumbasree som ett experiment i social jämlikhet utan motstycke.

India Today sammanfattar:

”När växande städer och ökade priser på mark börjar påverka landsbygdens ekonomi har bönder kunnat sälja delar av sin mark och för att leva ett liv som de tidigare bara kunde se på bio”.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online