2010-02-22

Sunderbans tigrar hotas av uppvärmning


Sunderbans, den stora våtmarken på båda sidor om gränsen mellan Indien och Bangladesh kommer inom 60 år att dränkas av den stigande havsnivån. Den bengaliska tigern, som har ett starkt fäste här med runt 400 individer, hotas därmed av utrotning.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer 96 procent av Sunderbans yta på den bangladeshiska sidan av Sunderbans att ha hamnat under vatten 2070. Den indiska sidan av våtmarken kommer inte att drabbas lika hårt - och tigrarna, som inte bryr sig om nationella gränser, kommer att vandra över till Indien.

Då blir det trångt om utrymmet i konkurrens med människorna. Världsnaturfonden WWF tror att tigrarna kan få svårt att klara omställningen. Till skillnad från människorna, som kan ta bussen och flytta in till Dhaka eller Calcutta, är tigern beroende av Sunderbans för att överleva som art i området.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online